TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 18/10/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 18/10/2020 với nội dung: Lễ viếng và truy điệu các liệt sỹ hy sinh tại Rào Trăng 3; Đẩy nhanh tốc độ cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân mưa lũ...