TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 18/9/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 ngày 18/9/2020 với nội dung chính: Bão số 5 đổ bộ vào miền Trung; Gia Lai tái diễn tình trạng phá rừng phòng hộ SRó;...