TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 19/11/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 19/11/2020 với nội dung: Thủy điện Thượng Nhật không tuân thủ quy định vận hành hồ chứa; Miền núi Quảng Nam ngổn ngang sau lũ...