TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 21/10/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 21/10/2020 với những nội dung đáng chú ý: Cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho 22 liệt sĩ đoàn 337; Hà Tĩnh: Sạt lở nghiêm trọng đê kè Cẩm Nhượng...