TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 22/11/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 22/11/2020 với nội dung: Tìm kiếm các nạn nhân trên lòng sông Rào Trăng; Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn...