TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 22/3/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 22/3/2020 với những nội dung đáng chú ý: Du khách, nhân viên khách sạn Vanda hết thời hạn cách ly; Người dân Hồng Kông ồ ạt bán xa xỉ phẩm...