TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 22/9/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 22/9/2020 với nội dung: Nhiều khu vực dân cư chưa có điện sinh hoạt tại Huế; Khai thác vàng đe dọa an ninh nguồn nước...