TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 23/10/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 23/10/2020 với nội dung: Diễn biến bão số 8; Đà Nẵng họp triển khai phòng chống bão số 8...