TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 24/11/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 ngày 24/11/2020 với nội dung chính: Phú Yên thiệt hại 67 tỷ đồng do tôm hùng chết vì nước lũ;...