TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 24/5/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 ngày 24/5/ với nội dung chính: Quảng Nam sản xuất điêu đứng vì nắng hạn; Quảng Trị bất cập trong lắp đặt giám sát hành trình;...