TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 25/10/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 25/10/2020 với nội dung: Huế mất trắng thủy sản vụ tết; Quảng Bình khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ...