TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 25/3/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 ngày 25/3 với nội dung đáng chú ý: Hỗ trợ công dân Việt Nam về nước; "Trắng đêm" ở các chốt chống dịch cửa ngõ Đà Nắng;...