TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 26/6/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 26/6/2020 với những nội dung đáng chú ý: Khai mạc Hội nghị cấp cao Asean lần thứ 36; Nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng cao tại Hà Tĩnh...