TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 27/6/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 27/6/2020 với những nội dung đáng chú ý: Tăng cường phòng, chống bệnh bạch hầu tại Đắk Nông; Chương trình xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo ở Bình Định...