TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 28/10/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 28/10/2020 với nội dung: Diễn biến bão số 9; Thiệt hại ban đầu do bão số 9 tại Phú Yên...