TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 28/5/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 28/5/2020 với nội dung: Chuyển đổi cây trồng vùng khô hạn; Cảnh báo đuối nước gia tăng...