TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 29/7/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 ngày 29/7 với nội dung chính: Một số người dân Đà Nẵng còn chủ quan trước dịch bệnh;...