TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 30/7/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 30/7/2020 với những nội dung đáng chú ý: Cập nhật tình hình Covid-19; Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch tại Đà Nẵng...