TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 31/5/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 ngày 31/5 với nội dung chính: Đà Nẵng thực hiện các phương án đền bù giải tỏa bố trí định cư;...