TV& VIDEO

Thời sự 11h30VTV8 - 24/10/2020

  • Thời sự 11h30VTV8 ngày 24/10/2020 với nội dung chính: Miền Trung thiệt hại sau mưa lũ; Đà Nẵng nâng cao năng lực khai thác tài nguyên Đất;...