TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 01/6/2020

  • Thời sự 18h VTV8 - 01/6/2020 với những nội dung đáng chú ý: Nhiều hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em; Cam go cấp điện mùa khô tại miền Trung - Tây Nguyên...