TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 01/8/2020

  • Thời sự 18h VTV8 ngày 01/8 với nội dung chính: Bộ Y tế làm việc với Ban chi đạo phòng chống dịch Covid Đà Nẵng;...