TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 02/8/2020

  • Thời sự 18h VTV8 - 02/8/2020 với nội dung: Áp thấp nhiệt đới trên đất liền; Bắc Bộ mưa kéo dài hết tuần tới...