TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 03/8/2020

  • Thời sự 18h VTV8 - 03/8/2020 với nội dung: Tập trung mọi nguồn lực để dập dịch trong tháng 8; Bộ Y tế kiểm tra bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam...