TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 07/7/2020

  • Thời sự 18h VTV8 - 07/7/2020 với nội dung: Đà Nẵng tìm giải pháp thúc đẩy kinh tế; Bất cập giao đất cho doanh nghiệp...