TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 13/02/2020

  • Thời sự 18h VTV8 - 13/02/2020 với những nội dung đáng chú ý: Tăng cường vệ sinh phòng chống dịch bệnh; Quảng Ngãi: Cảnh báo hạn mặn ngay từ đầu năm...