TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 14/8/2020

  • Thời sự 18h VTV8 - 14/8/2020 với nội dung: Cử hành trọng thể lễ viếng Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu; Phải nâng mức độ cảnh báo trong cộng đồng...