TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 16/01/2021

  • Thời sự 18h VTV8 - 16/01/2021 với nội dung: Khai mạc Hội nghị Trung Ương 15; Tham vấn kịch bản ứng phó thiên tai cho các địa phương...