TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 17/11/2020

  • Thời sự 18h VTV8 ngày 17/11 với nội dung chính: Quảng Trị nhiều tuyến đê biển sạt lở nghiêm trọng;...