TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 20/9/2020

  • Thời sự 18h VTV8 ngày 20/9/2020 với nội dung chính: Lũ ống tàn phá miền núi Quảng Nam; Người chăn nuôi chủ quan trong phòng dịch H5N6;...