TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 21/5/2020

  • Thời sự 18h VTV8 - 21/5/2020 với những nội dung đáng chú ý: 15,8 triệu người nhận gói hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19; Quảng Ngãi rà soát lại dự án Đập Dâng...