TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 22/3/2020

  • Thời sự 18h VTV8 ngày 22/3/2020 với nội dung chính: Khô hạn trên diện rộng tại Ninh Thuận; Nhật Bản - Hàn Quốc tăng cường an ninh;...