TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 23/02/2021

  • Thời sự 18h VTV8 - 23/02/2021 với nội dung: Ngăn chặn kịp thời một vụ phá rừng quy mô lớn; WHO bồi thường cho người gặp phản ứng phụ do vắc xin...