TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 23/3/2020

  • Thời sự 18h VTV8 ngày 23/3/2020 với nội dung chính: Quyết liệt ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng; Đà Nẵng chuẩn bị đủ hàng hóa phục vụ chống dịch;...