TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 24/3/2020

  • Thời sự 18h VTV8 - 24/3/2020 với nội dung: 14 bệnh nhân âm tính từ 1-3 lần với Sars - Cov - 2; Rà soát các trường hợp đã nhập cảnh từ 8/3/2020...