TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 25/3/2020

  • Thời sự 18h VTV8 - 25/3/2020 với những nội dung đáng chú ý: Nâng cao nhận thức trong sử dụng khẩu trang; Hàng không Việt Nam tạm ngưng đường bay quốc tế...