TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 28/6/2020

  • Thời sự 18h VTV8 - 28/6/2020 với nội dung: Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch bạch hầu; Giảm phí trước bạ đối với ô tô trong nước...