TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 30/7/2020

  • Thời sự 18h VTV8 - 30/7/2020 với nội dung: Cập nhật tình hình covid 19; Chưa đảm bảo giãn cách phòng dịch tại các chợ...