TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 31/5/2020

  • Thời sự 18h VTV8 - 31/5/2020 với những nội dung đáng chú ý: Lỗ hổng trong đảm bảo an toàn lao động; Nỗ lực xóa làng "4 không" ở vùng cao Quảng Ngãi...