TV& VIDEO

Thời sự 22h30 - 02/6/2016

  • Thời sự 22h30 ngày 02/6/2016 có một số nội dung chính: Nổ xe khách tại Lào, 8 người Việt Nam thiệt mạng; Quảng Nam: Phát hiện cơ sở bơm nước vào bò trước khi giết mổ...