TV& VIDEO

Thời sự trưa VTV8 - 11/01/2020

  • Thời sự trưa VTV8 - 11/01/2020 với nội dung: Thăm và chúc tết huyện đảo Cồn Cỏ; Yêu cầu kiểm điểm Bộ Giao thông Vận tải...