TV& VIDEO

Tin cuối ngày - 06/10/2017

  • Tin cuối ngày ngày 06/10/2017 với những nội dung chính: Cách chức Bí thư thành ủy Đà Nẵng; Đà Nẵng lần thứ 9 dẫn đầu ICT - Index;...