TV& VIDEO

Tin cuối ngày - 11/7/2018

  • Tin cuối ngày - 11/7/2018 với nội dung: Kỳ họp thứ 6 HĐND Thừa Thiên Huế khóa VII; Kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng bắt đầu phiên chất vấn...