TV& VIDEO

Tin cuối ngày - 13/02/2018

  • Tin cuối ngày ngày 13/02/2018 với những nội dung chính: Tổng bí thư chúc tết đồng bào, chiến sĩ cả nước; Chính phủ hỗ trợ gạo cho 800 nghìn người nghèo;...