TV& VIDEO

Tin cuối ngày - 16/4/2018

  • Tin cuối ngày ngày 16/4/2018 với nội dung: Quảng Bình hệ lụy từ sai phạm trong tuyển dụng; Bình Định khởi tố đối tượng dọa giết phóng viên...