Tin nhanh 21h - 08/11/2019

  • Tin nhanh 21h ngày 08/11/2019 với nội dung chính: Họp bảo hộ công dân vụ 39 người Việt thiệt mạng tại Anh;...