Tin nhanh 21h - 13/9/2016

  • Tin nhanh 21h ngày 13/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Bạn bè đâm chết nhau vì câu chửi thề; An Giang: Về thăm con, giết chồng mới của vợ cũ.