Tin nhanh 21h - 18/3/2016

  • Tin nhanh 21h ngày 18/3/2016 có một số nội dung chính: Xét xử vụ chặt xác rúng động Sài Gòn; Điều tra nguyên nhân cái chết của bảo vệ nông lâm trường; Bắt cặp tình nhân cướp điện thoại nhờ camera hành trình...