Tin nhanh 21h - 26/10/2016

  • Tin nhanh 21h ngày 26/10/2016 với nội dung chính sau: Bị xe cán tử vong vì đường xuống cấp; Qua đường, một người bị container tông nguy kịch...