TV& VIDEO

Tin sáng VTV8 - 02/12/2019

  • Tin sáng VTV8 - 02/12/2019 với những nội dung đáng chú ý: Trận cầu nhiều cảm xúc Việt Nam - Indonesia; Thông tin bắt cóc trẻ em ở Lâm Đồng là bịa đặt...